grb i zastava bratstva kecojević


Ovaj grb i zastava predstavljaju korijen našeg identiteta i pripadnosti. Oni su simboli koji nas povezuju sa našim precima i predstavljaju naslijeđe koje prenosimo na buduće generacije.

Simboli na grbu odražavaju priče i vrijednosti koje su važne za Kecojeviće, čuvajući tako našu dragocijenu i bogatu istoriju.

Oni su takođe simboli jedinstva i ponosa, simboli postignuća i uspjeha našeg, podsjećajući nas na vrijednosti koje smo zajedno gradili kroz generacije.
Kroz njih osjećamo dio nečeg većeg od sebe, dio bratstva koji nas podržava i inspiriše. 

Zastava

Identitet i pripadnost | Nasleđe i tradicija | Ponos i dostojanstvo

Zastava predstavlja zajedničke korijene, vrijednosti i tradicije koje spajaju naše bratstvenike. Kao i porodični grb, porodična zastava nosi sa sobom bogatu istoriju i tradiciju Kecojevića. 

Neka bude dio naših događaja i proslava, kao i simbol koji se čuva kao dragocijena uspomena na prošlost.

  Grb

  Kroz grb, pričamo priču o našoj porodici i ostavljamo trag za buduće generacije. To nije nije samo naš vizuelni simbol, već predstavlja duboko ukorijenjeno naslijeđe i identitet Kecojevića.

   Povelja

   Grbovna povelja je dokument koji služi kao zvanična potvrda ili registrovanje porodičnog grba. Sadrži detaljan opis našeg grba, uključujući sve njegove elemente, boje, simbole i njihovo značenje.

   Pored toga, povelja sadrži i istorijske podatke Kecojevićima, kao i informacije o korišćenju grba i pravilima koja ga regulišu.